Search
Close this search box.

SDH Duchcov

Sbor dobrovolných hasičů Duchcov
Adresa sboru: Duchcov, Havířská 32

 

– pracuje již od roku 1925
– spadá pod Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
– má 80 členů
– starostou je Vladimír Redlich
– dělí se na 2 skupiny:
a) Sbor dobrovolných hasičů
b) Jednotku sboru dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie III. Duchcov
– byla zřízena Zastupitelstvem města Duchcova dne 12.3.2015 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jako organizační složka.

– má 15 členů
– velitelem je František Hirsch
– provádí požární zásah, záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
– spolupracuje s ostatními jednotkami požární ochrany a složkami integrovaného záchranného systému
– činnost je hrazena z prostředků města

Více info:
Facebook
duchcov.cz
sdhduchcov.cz

Sdílejte nás na sítích:

Partneři

Reklama

Sledujte nás na sítích

Chci být partnerem

Líbí se vám náš projekt? Podpořte nás!

Zaslané finanční prostředky budou použity na tvorbu zajímavých článků a nejrůznějších recenzí. Darovaná částka je zcela na vašem uvážení, v QR kódu je přednastavená částka 10 Kč.

QR-CODE.png

Prozkoumejte